Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

College vraagt gemeenteraad definitieve verklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Dorst 

27 september 2023

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2023 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Zonnepark aan de Akkerweg in Dorst. De ontwerp omgevingsvergunning heeft van dinsdag 11 juli tot 22 augustus ter inzage gelegen. Iedereen kon zienswijzen indienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft behalve van de provincie, van omwonenden en andere belanghebbenden geen zienswijzen ontvangen op de ontwerpvergunning voor het zonnepark Dorst.

Besluit van het college
Het college van burgemeester en wethouders reageert op 25 september 2023 op de zienswijze met een reactienota. De zienswijze leidt niet tot aanpassing of afwijzing van de vergunningaanvraag. Daarom vraagt het college de gemeenteraad in te stemmen met een definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor afwijking van het bestemmingsplan. Deze definitieve vvgb is nodig voor het tijdelijk (25 jaar) afwijken van het bestemmingsplan. In de raadsvergadering van 24 oktober vergadert de raad over de definitieve vvgb. 

Zonnepark Dorst: meedelen in de opbrengst en meer groen
Het zonnepark wordt 9,6 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en de Bavelse Berg. Het zonnepark Dorst kan groene stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Bewoners kunnen meedelen in de opbrengsten. In en om het zonnepark komt meer ruimte voor groen en biodiversiteit. De beplanting er omheen wordt al aangelegd voor de aanleg van het zonnepark. Zonnepark Dorst is een duurzaam initiatief, draagt fors bij aan de doelstellingen voor de energietransitie en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Zo bouwen we aan de leefbaarheid en de toekomst van Oosterhout.

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring