Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Vergunning voor zonnepark Dorst aangevraagd 

26 augustus 2022

Na een jaar voorbereiding heeft ontwikkelaar Groendus de vergunningaanvraag voor het zonnepark aan de Akkerweg in Dorst op 18 augustus ingediend. De gemeente Oosterhout heeft de vergunningaanvraag in behandeling genomen. Als er voldaan is aan alle wettelijke vereisten kan het besluitvormingsproces starten. De omgeving krijgt dan de kans om bezwaren tegen het zonnepark kenbaar te maken.

Het zonnepark bestaat uit 23.520 zonnepanelen met een totaal vermogen van 12.700 kWp en een verwachte productie van ongeveer 11.000.000 kWh per jaar. Gemiddeld is het stroomgebruik van een woning 2.750 kWh per jaar, het zonnepark kan dus voorzien in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 4.000 woningen. Het zonnepark wordt aangesloten op het elektriciteitsnet via de bestaande aansluiting van het zonnepark Bavelse berg (Breda). Groendus is ook beheerder van dit zonnepark. Door het bijplaatsen van batterijen bij de aansluiting is Groendus in staat de opbrengst van beide zonneparken te maximaliseren en ook het elektriciteitsnet te ontlasten.

De zonnepanelen worden geplaatst richting het oosten en westen in de lijn met de westelijke perceelsgrens. Het zonnepark bestaat uit twee vlakken met zonnepanelen. Daartussen en er omheen is ruimte voor landschappelijke inpassing. Tussen de rijen met tafels is aan de bovenzijde een ruimte van 0,35 meter en aan de onderzijde een ruimte van ongeveer 1 meter vrijgehouden om schaduw van de ene rij op de volgende te voorkomen en licht door te laten naar de bodem. Daarnaast wordt het zonnepark ontworpen met kleine ruimtes tussen de individuele zonnepanelen. Dit zorgt voor een meer gelijkmatige afwatering op de ondergrond en voldoende water de bodem bereikt onder de zonnepanelen.

Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing sluit aan bij de historische landschapsstructuur door het toevoegen van beplanting langs de randen van het zonnepark. Deze randen zorgen er ook voor dat het zonnepark en het hekwerk eromheen zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken. Het plangebied wordt ingericht als ecologisch zonnepark met veel afwisselende biotopen waardoor de biodiversiteit in het gebied wordt verhoogd. De landschappelijke inpassing bedraagt ongeveer 30% van de totale oppervlakte van het plangebied.

Langs de westelijke zijde van het zonnepark wordt langs de (Molen)Ley voorzien in een ecologische zone met poelen en natuurvriendelijke oevers. Langs de natuurvriendelijke oevers en de poelen zal een kruidenrijke moerasvegetatie ontstaan met soorten als riet en rietgras, grote zeggen, biezen en galigaan. Hiermee wordt leefgebied geboden aan vogels, libellen, vissen, amfibieën en zoogdieren als muizen, bunzing en egel.

Langs de oostelijke zijde van het zonnepark wordt een struweelhaag met overstaanders aangelegd. Ook aan de noord- en zuidzijde worden struweelhagen aangelegd. De struweelhaag heeft aan de noord- en zuidzijde een breedte van ongeveer 3 meter en een hoogte van ongeveer 3 tot maximaal 4 meter. De struweelhaag aan de oostzijde varieert in breedte tussen de 6 en 12 meter. Ook hier geldt een hoogte van ongeveer 3 tot maximaal 4 meter.

Ter hoogte van de woning aan de Akkerweg zal een aarden wal worden aangelegd, waarop de struweelhaag zal worden aangeplant, zodat ook in de winter het zicht vanuit de woning op het zonnepark minimaal is.

Participatie
Groendus biedt de mogelijkheid voor omwonenden om financieel te participeren in het project. Dit doen zij op twee manieren: door een bijdrage te leveren aan het duurzaamheidsfonds en door drie SCE-projecten[1], in samenwerking met lokale energiecoöperatie Oosterhout Nieuwe Energie (ONE). Elk project heeft een omvang van 500 kW en produceert voldoende elektriciteit voor ongeveer 150-160 huishoudens. Voor elk project zal een aparte ‘postcoderoos’ gelden. Dit is een gebied waarbinnen huishoudens en bedrijven mede-eigenaar worden van het project. Gewoonlijk bieden dit soort projecten een rendement van ongeveer 3% tot 5% over een periode van 15 jaar. Uitwerking volgt na afgifte van de omgevingsvergunning.

Daarnaast biedt Groendus de mogelijkheid om de elektriciteit van het zonnepark af te nemen. Dit kan via de Groendus Energiemarktplaats voor grootverbruikers of via partner GroeneStroomLokaal voor kleinverbruikers.

Besluitvormingsproces
De vergunningaanvraag is in behandeling genomen door de gemeente Oosterhout. Vorig jaar heeft er al een inspraakronde plaatsgevonden op basis van het principeverzoek dat Groendus toen heeft gedaan. De inspraak heeft geleid tot verschillende aanpassingen.

De vergunningprocedure kent de volgende stappen. Uiteraard kunnen de verschillende stappen aanleiding zijn tot wijziging van de plannen.

  • Interne toetsing wettelijk kader (oktober 2022)
  • Besluitvorming college B&W (oktober 2022)
  • Besluitvorming gemeenteraad over Ontwerpverklaring van geen bedenkingen[2] (december 2022)
  • Ter inzagelegging (bezwaarmogelijkheid belanghebbenden) (januari 2023)
  • Besluit college B&W op ingediende bezwaren (Q2 2023)
  • Besluitvorming gemeenteraad definitieve vvgb (Q3 2023)
  • Afgifte herroepelijke vergunning (Q3 2023)
  • Bezwaar en beroepsmogelijkheid (Q3 2023)
  • Afgifte onherroepelijke vergunning (Q4 2023)

Na afgifte van de vergunning kan Groendus subsidie aanvragen voor de exploitatie van het zonnepark. Naar verwachting start de bouw van het park in 2024.

[1] https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce

[2] Het bestemmingsplan stelt dat de huidige bestemming van de gronden ‘agrarisch’ is. Om de realisatie van het zonnepark mogelijk te maken moet de gemeenteraad instemmen met een afwijking voor 25 jaar van het bestemmingsplan.

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring