Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Omgevingsdialoog en inspraakprocedure

Een omgevingsdialoog is een manier om inwoners te betrekken bij de planvorming. Met het voordeel dat de initiatiefnemer al vroeg in het ontwikkeltraject kennismaakt met alle mogelijke gezichtspunten. 

Start  omgevingsdialoog
Groendus is in 2020 gestart met de omgevingsdialoog. Er zijn gesprekken gevoerd met:

  • Omwonenden 
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Gemeente Breda
  • Grondeigenaren
  • Vertegenwoordiging bedrijvenvereniging Minervum
  • Dorpsplatform Dorst
  • Milieuvereniging Oosterhout

De Omgevingsdialoog wordt voortgezet door Groendus. De bedoeling is om, zodra dit weer kan, enkele fysieke bijeenkomsten te organiseren om in gesprek te gaan met de omwonenden en inwoners van Dorst, bijvoorbeeld over hun wensen voor landschappelijke inpassing.

Als door Covid 19 fysieke bijeenkomsten dit voorjaar niet mogelijk zijn, dan komen daarvoor in de plaats digitale bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de website zonneparkdorst.nl en reguliere media kanalen. Omwonenden krijgen een brief.

Inspraakreactie op principeverzoek
Via de inspraakprocedure kan de omgeving voor de vergunningaanvraag het plan inzien en reageren naar het college van B&W van Oosterhout. Het college krijgt zo inzicht in zorgen of bezwaren van omwonenden waarmee eventueel rekening gehouden kan worden. 

Het principeverzoek voor de bouw van Zonnepark Dorst lag van donderdag 4 februari tot en met woensdag 24 februari 2021 (3 weken) ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode kon er een inspraakreactie op het principeverzoek worden gegeven. De inspraakreacties die zijn ingezonden worden meegewogen in de definitieve afweging over het principeverzoek door het college.

Verslag inspraakprocedure
Het initiatief “zonnepark Dorst” lag van 4 februari 2021 tot en met 24 februari 2021 ter inzage. Op 4 februari 2021 stond het in Weekblad Oosterhout en op de gemeentelijke website. Omwonenden en betrokkenen konden schriftelijk (per e-mail) en mondeling op het plan reageren door indiening van een inspraakreactie. 

Er zijn in totaal 28 reacties ingediend. Hiervan is een inspraakverslag gemaakt Er is gekozen voor een behandeling per onderwerp/ thema en niet voor een behandeling per ingediende reactie. 

Download het Inspraakverslag

Inrichten zonnepark Bavelse Berg (nieuws van de gemeente Breda)
Bewonersbrief gemeente Breda
Visualisatie groen aan voet Bavelse Berg

Communicatie
De gemeente informeert op verschillende manieren over de plannen. Tijdens belangrijke momenten in deze inspraak- en omgevingsvergunningprocedure communiceert de gemeente standaard via (nieuws)brieven en de eigen mediakanalen. Ook via persberichten en gesprekken met media biedt de gemeente informatie over de voortgang van de procedure. Voor de inspraakprocedure is ook een bewonersbrief/folder verspreid onder de inwoners van Dorst.
De website zonneparkdorst.nl biedt daarbij actuele informatie over dit project en de voortgang van de procedure. Ook zijn inwoners van Dorst welkom om deel te nemen aan enkele werkgroepen die zich bezig gaan houden met:

  • hoe inwoners van Dorst kunnen participeren in en profiteren van het project;
  • het opstellen van een voorstel voor een duurzaamheidsfonds (samen met omwonenden van Energiepark A59) voor maatschappelijke, sociale en/of duurzame projecten.

Heb je zin om mee te denken of te doen? Meld je aan via duurzaam@oosterhout.nl

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring