Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Vraag en antwoord

Op deze website lees je alles over de plannen voor Zonnepark Dorst. Hoe je kunt meedoen of je mening kunt laten horen. De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hier.

Waarom zijn er energieparken nodig in de gemeente Oosterhout?

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Elke gemeente in Nederland moet daaraan bijdragen. Ons doel is om in 2030, 192 Gigawattuur energie op te wekken. Met alleen kleinschalige opwekking van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen op daken en met kleine windmolens halen we dat niet. Met twee energieparken in onze gemeente lukt dat wel. 

Waarom is er voor de locatie in Dorst gekozen?

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar geschikte locaties. Uiteindelijk zijn er twee locaties vastgesteld waar de plannen het best haalbaar zijn. De Oranjepolder direct langs de A59 met een combinatie van zon en wind; en de locatie aan de Akkerweg in Dorst. Het park in Dorst is goed landschappelijk en ruimtelijk in te passen en sluit aan bij zonnepark Bavelse Berg. 

Wat voor invloed heeft het zonnepark voor omwonenden?

De locatie waar het zonnepark komt, is op ruime afstand van woningbouw. De huidige grond wordt extensief gebruikt (landbouw). Rondom komen struiken en bomen die het park aan het zicht onttrekken. 

Wat betekent het zonnepark voor de natuur?

De gemeente vindt het belangrijk dat het zonnepark in een groene omgeving komt. Er is gekozen voor zonnepanelen die meer licht doorgeven dan de reguliere zwarte panelen; en de panelen komen wat hoger te liggen. Hierdoor is er meer ruimte en een beter klimaat voor flora en fauna. 

Is er overlast van het park te verwachten na de bouw?

Door de beoogde landschappelijke inpassing in de vorm van een stevige groene afscheiding rondom, wordt het park voor het overgrote deel van de inwoners aan het zicht onttrokken. Er is geen overlast door geluid of licht.

Is er overlast te verwachten tijdens de bouw van het zonnepark?

De bouw van het park duurt enkele maanden. Omwonenden krijgen hierover op tijd informatie. De bouw gaat niet of nauwelijks overlast geven voor omwonenden.

Kan ik zelf ook profiteren van het zonnepark?

Jazeker, dat kan op verschillende manieren. Zoals direct investeren via crowdfunding, het Postcoderoosproject, stroom uit het park en een paneel of zon op naam. Kijk maar eens bij Kansen om mee te doen.

Wat heeft Dorst aan het zonnepark?

Dorst profiteert direct van het park. Een deel van de financiële opbrengst, 0,50 eurocent per opgewekt Megawattuur, komt in een duurzaamheidsfonds. De besteding van de middelen uit het duurzaamheidsfonds moet nog worden uitgewerkt. Verder kan je ook zelf profiteren van de voordelen. Zie hiervoor de vraag: ‘Kan ik zelf ook profiteren van zonnepark?’ 

Wat gebeurt er over 25 jaar met het zonnepark?

Voor het zonnepark wordt een vergunning verstrekt voor een periode van 25 jaar. In principe krijgt de grond zijn huidige bestemming als landbouwgrond terug.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

De gemeente publiceert regelmatig via de lokale kanalen en via deze website (onder Nieuws) over de ontwikkelingen. Je kunt je via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring