Planning

Inspraak op plannen

februari 2021

Rooftop Energy heeft al een verzoek ingediend bij de gemeente Oosterhout. Op 19 januari heeft B&W besloten dat dit verder besproken wordt. Omwonenden en betrokkenen hadden tot 23 februari 2021 de mogelijk een inspraakreactie te geven. 

Akkoord college, start vergunningprocedure

april 2021

Het college bekijkt en beoordeelt de inspraakreacties om te bepalen of Groendus verder kan met de plannen en met het aanvragen van de vergunningen. 

Vergunningaanvraag ingediend door Groendus

augustus 2022

De vergunningaanvraag voor het zonnepark aan de Akkerweg in Dorst is op 18 augustus ingediend . Deze geldt voor maximaal 25 jaar*. Het zonnepark past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Na 25 jaar wordt het zonnepark verwijderd en wordt het gebied weer agrarisch. 

Interne toetsing wettelijk kader 

Oktober 2022

Besluitvorming college B&W 

Oktober 2022

Besluitvorming gemeenteraad over Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

December 2022

Ter inzagelegging (bezwaarmogelijkheid belanghebbenden) 

januari 2023

 Besluit college B&W op ingediende bezwaren 

Tweede kwartaal 2023

Besluitvorming gemeenteraad definitieve vvgb 

Derde kwartaal 2023

Afgifte herroepelijke vergunning 

Derde kwartaal 2023

Bezwaar en beroepsmogelijkheid 

Derde kwartaal 2023

Afgifte onherroepelijke vergunning 

Vierde kwartaal 2023

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring