Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Vergunningsprocedure en planning

Tijdelijk afwijken van het bestemmingplan
Het zonnepark Dorst aan de Akkerweg kan er alleen komen als er tijdelijk (voor een periode van 25 jaar) wordt afgeweken van het vastgestelde bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken moet initiatiefnemer Groendus hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Verklaring van geen bedenkingen
De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan alle wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Daarna neemt het college een besluit over het afgeven van de vergunning voor het bouwen en moet de gemeenteraad toestemming geven met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ om van het bestemmingsplan af te wijken.

Planning

Inspraak op plannen

februari 2021

Groendus heeft al een verzoek ingediend bij de gemeente Oosterhout. Op 19 januari heeft B&W besloten dat dit verder besproken wordt. Omwonenden en betrokkenen hadden tot 23 februari 2021 de mogelijk een inspraakreactie te geven. 

Akkoord college, start vergunningprocedure

april 2021

Het college bekijkt en beoordeelt de inspraakreacties om te bepalen of Groendus verder kan met de plannen en met het aanvragen van de vergunningen. 

Vergunningaanvraag ingediend door Groendus

begin 2022

Begin 2022 volgt de aanvraag voor de vergunning. Deze geldt voor maximaal 25 jaar*. Het zonnepark past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Na 25 jaar wordt het zonnepark verwijderd en wordt het gebied weer agrarisch. 

Afgifte vergunning

september 2022

SDE-subsidieaanvraag

oktober 2022

Aanvraag SDE+ subsidie voor het project.

Start bouw zonnepark

2023

Als de subsidie zeker is, wordt met de bouw gestart. De bouw duurt enkele maanden. 

*Zonnepark Dorst past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. De gemeenteraad stemt hierover.

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring