Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Toelichting locatie

Locatiekeuze zonneweiden
De locatiekeuze voor zonneweide(n) in Oosterhout is gebaseerd op een toets van door diverse initiatiefnemers aangedragen locaties voor zonneweiden eind 2018 en begin 2019. In totaal zijn uiteindelijk 15 initiatieven en locaties voor zonneweiden betrokken in de afwegingen. Deze vindt u hier.

De initiatieven en locaties die eind 2018 bekend waren bij de gemeente zijn getoetst op de criteria Stedenbouw, Water, Ruimtelijke Ordening, Groen, Archeologie, Algemeen, Duurzaamheid. Dit betroffen toen 11 verschillende locaties. De score van de verschillende locaties ziet u hier. De locaties Akkerweg Dorst en Oranjepolder langs de A59 scoorden het hoogst.

De initiatieven 12 tot en met 15 zijn bij de gemeente Oosterhout aangedragen nadat deze toets had plaatsgevonden. Gezien de locaties voor deze zonneweiden is aangesloten bij de scores die reeds voor de andere initiatieven in het gebied Oosteind gegeven zijn. 

De uitkomsten zijn besproken met de wethouder. De uitkomsten zijn daarna meegenomen in het proces van het opstellen van de ambitienota Energietransitie 2030 en de routekaart energietransitie 2019-2022.

In 2019 zijn de duurzaamheidsambities voor de gemeente Oosterhout geformuleerd en is de routekaart energietransitie opgesteld. In dit traject werd nogmaals duidelijk dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet zullen bereiken zonder ook op enkele locaties grootschalig duurzame energie op te wekken. In dit traject is, ook op aandringen van de raad, expliciet gekozen voor het beperken van het aantal locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, naast zon op bedrijfsdaken en woningen.

Om die reden zijn de locaties Akkerweg Dorst en Oranjepolder langs de A59 voorgesteld als meest geschikte locaties om de benodigde zonne-energie op te wekken. Daarmee wordt versnippering en verspreiding van zonneweiden door de hele gemeente voorkomen en wordt zo min mogelijk agrarische grond opgeofferd.

 Deze locaties zijn dus gekozen op basis van de eerdere toetsing van initiatieven. De zonneweide in de Oranjepolder langs de A59 biedt daarbij de mogelijkheid tot het creëren van een energielandschap, omdat hier al windmolens gepland zijn als uitbreiding op het bestaande windmolenpark op Weststad. De locatie Akkerweg Dorst sluit aan bij de zonneweide die Breda realiseert. Voor netbeheerder Enexis heeft de combinatie van dergelijke projecten in één energielandschap de voorkeur.

Akkerweg te Dorst

Zonnepark Dorst komt te liggen tussen de Bavelse Berg en de Akkerweg. Op de achterliggende situatieschets is de geplande locatie met kleur aangegeven

Toelichting locatie

De gemeente over het zonnepark

Groendus over het zonnepark

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring