Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Zonnepark Dorst

In 2019 zijn de duurzaamheidsambities voor de gemeente Oosterhout beschreven en is de Routekaart energietransitie 2010-2022 opgesteld. In dit traject werd nogmaals duidelijk dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet bereiken zonder ook op enkele locaties grootschalig duurzame energie op te wekken. Dit naast zon op bedrijfsdaken en daken van woningen.

In dit traject is, ook op aandringen van de raad, expliciet gekozen voor het beperken van het aantal locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daarom zijn de locaties Oranjepolder (Energiepark A59) en de Akkerweg naast de Bavelse Berg van Breda (Zonnepark Dorst) voorgesteld als meest geschikte locaties om grootschalig zonne-energie op te wekken. Daarmee wordt versnippering en verspreiding van zonneparken door de hele gemeente voorkomen. Ook wordt hierdoor zo min mogelijk agrarische grond opgeofferd. 

Stroom voor 4.000 huishoudens
Zonnepark Dorst wordt 10 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind Minervum en het zonnepark op de Bavelse Berg van Breda. Op dit moment verwachten we dat er ongeveer 24.000 zonnepanelen worden geplaatst die stroom opwekken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Groendus gaat het plan uitvoeren.

Landschappelijke inpassing

Het park in Dorst sluit aan bij het zonnepark op de Bavelse Berg van Breda. Zonnepark Dorst komt veel minder in zicht dan het park in Breda. Dit omdat het park op het maaiveld komt en voorzien wordt van een stevige groene afscheiding. Ook worden de zonnepanelen in rechte rijen geplaatst. Dit levert een rustig beeld op. Andere onderdelen, zoals de transformatorbehuizing, krijgen grijze en groene kleuren die niet opvallen in de omgeving.

De gemeente Oosterhout vindt het verder belangrijk dat Zonnepark Dorst in een groene omgeving komt. Daarom is met Groendus afgesproken om voor de aanleg van het zonnepark al een zone met beplanting aan te leggen als groene afscheiding. Zo ligt het zonnepark straks uit het zicht. 

Ruimte voor planten en insecten

Het Zonnepark Dorst wordt een park met veel plantengroei waardoor er meer insecten en vogels op afkomen. Om dat voor elkaar te krijgen, komen de zonnepanelen hoger te liggen. Ook is gekozen voor speciale zonnepanelen die meer licht en minder warmte doorlaten. Hierdoor groeien en bloeien er meer kruiden dan onder de reguliere zwarte zonnepanelen. En daar komen dan weer insecten en vogels op af.

Er komt veel groen met vaste planten, grasland met kruiden en bomen en rondom komt:

  • een houtwal en struweelhagen aan de kant van de Akkerweg die het park uit het zicht houden;
  • extra vrije groene ruimte aan de kant van de Akkerweg;
  • een groene aansluiting op het groene gebied (ecologische zone) van de gemeente Breda;
  • groene beplanting, ook aan de noordkant, zodat het zonnepark uit het zicht is.

Toelichting locatie

De gemeente over het zonnepark

Groendus over het zonnepark

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring