Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Ontwerp omgevingsvergunning Zonnepark Dorst ter inzage

7 september 2023

De initiatiefnemer Groendus heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark van 9,6 hectare laan de Akkerweg in Dorst. De vergunningaanvraag lag vanaf 11 juli 2023 tot 22 augustus ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen bij de gemeente. Er is één zienswijze ingediend bij de gemeente.

Verdere procedure
De gemeente gaat de zienswijze doornemen en voorzien een beantwoording in een zienswijzenota. Deze wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college bespreekt naar verwachting de zienswijzenota eind september. Als het college akkoord is met de nota wordt de zienswijzennota met de aanvraag voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan een besluit nemen of voor de bouw van het zonnepark tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan. 

Verklaring van geen bedenkingen
De gemeenteraad gaf op 5 juli 2023 al goedkeuring aan de conceptverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 25 jaar. Dit is hier na te lezen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een definitief besluit nemen of er mag worden afgeweken van het bestemmingsplan om het zonnepark te realiseren. 

Duurzaamheidsfonds
Er is met Groendus afgesproken dat zij ook een bijdrage doet in het duurzaamheidsfonds van de gemeente Oosterhout van € 0,50. per opgewekt Megawattuur. Om zo het project van extra meerwaarde te laten zijn voor de inwoners van Dorst en Oosterhout. Dit deel van de opbrengsten van het energiepark wordt straks besteed aan duurzame, sociale of maatschappelijke projecten binnen de gemeente. Wil je meedenken en meewerken aan het Duurzaamheidsfonds en mogelijke bestemmingen? Binnenkort kan je je opgeven voor deze werkgroep. 

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring